יוסי 1974

לספר על רוני...הייתי יכול לספר ימים ושעות על רעות , ילדות ובגרות משותפת. שיחות ויכוחים וחוויות שעברנו צעד בצעד. החל במשחקים שבגן וכלה בזיכרונות שאחרי.
להתעורר בבקר ולגלות שרוני בעצם חי רק בחלום , בלב בזיכרונות : לקום ולדעת שרוני איננו...אפשר היה לספר על

אופיו ואישיותו. אבל  כל מה שאוכל להוסיף רק יגרע מהאמת .  לו רוני היה אתנו כאן עכשיו היה אומר:" עזוב שטויות , לא צריך להגזים..."

Tivonet